Böbrek Taşına Yeni Çözüm

  • 22 Aralık, 2015 - 23:18

Özel Akhisar Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde, ESWL (Şok dalgalarıyla taş kırma), PNL (Kapalı yöntem Böbrek Taşı ameliyatı) ve Perkütan Sistolitotomi (Kapalı yöntem Mesane Taşı ameliyatı) yöntemlerinin ardından Flexible Üreteroskop Lazer cihazı sayesinde de Endoskopik Taş Cerrahisi uygulamalarına başlandı.

Özel Akhisar Hastanesi’ndeki çözümler sayesinde Böbrek taşından tamamen kurtulmak mümkün. Hastanedeki en son çözüm olan Flexible Üreteroskop Lazer cihazı sayesinde Endoskopik Taş Cerrahisi yöntemi ile böbrek içindeki 3 cm’e kadar olan taşlarda veya daha büyük boyutlu taşlarda böbreğe karın duvarından delik açmaksızın, idrar kanalından girerek kıvrılabilen teleskop ve lazer ile taşlar tümüyle kırılıp temizlenebilmektedir.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özel Akhisar Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Erdem Akkaya, “Geçmişte açık cerrahi ile tedavi edilen böbrek taşları son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte Perkütan Nefrolitotomi (PCNL), Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) ya da vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi gibi birçok alternatif metotla tedavi edilmektedir.” dedi.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Erdem Akkaya ayrıca, “Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) işlemi esnasında kıvrılabilen çok ince yani 3-3,5 mm çapta teleskop vasıtasıyla, vücuda hiçbir delik açmadan, idrar kanalından üreter ve böbrek içine ve böbrekte kaliks adı verilen odacıklara dahi girilebilmektedir. Bu bölgelerdeki taşlar lazer yardımı ile kırılmakta ya da kırılmış 4-5 mm çapındaki taşlar özel taş tutucu aletler ile vücut dışına alınması sağlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Böbrek Taşı alım işlemi esnasında direk görüntü altında aletin uç kısmını kontrol ettiklerini, böbreğin tüm odalarına girebildiklerini ve lazer yardımı ile taşları kırabildiklerini ifade eden Opr. Dr. Erdem Akkaya, ‘Aynı zamanda ayak ile kontrol ettiğimiz röntgen pedalı yardımı ile teleskopun böbrek içindeki pozisyonunu ve varsa diğer taşların yerini gördüklerini ve yeni nesil fleksibl (Kıvrılabilir) üreteroskopların ve holmium lazer gibi etkin ve güvenli taş kırıcıların geliştirilmesi ile Retrograd İntrarenal Cerrahi’nin taş tedavisinde önemli bir alternatif haline geldiğini, günümüzde açık cerrahiye gereksinim duyulmadan Retrograd İntrarenal cerrahi ile özellikle böbrek taşlarının başarılı bir şekilde tedavi edildiğini’ söyledi.